Oferta

Przeglądy

Zgodnie z konwencją CSC wykonujemy przeglądy stałe (PES) oraz przeglądy ciągłe (ACEP).

 

Nasz wykwalifikowany personel może dokonać oględzin polegających na sprawdzeniu stanu technicznego kontenera, kontroli jego wymiarów, próbie szczelności, kontroli zamknięć, drzwi lub innych otworów, oraz kontroli oznakowania kontenera. Cały proces finalizowany jest umieszczeniem odpowiednich dat na tabliczkach CSC.

Kontakt

SEACONEX Sp. z o.o.

 

Zakład: ul. Hutnicza 20F, 81-061 Gdynia

Tel: +48 58 667 00 27 

 

Siedziba: ul. Szczecińska 5L, 54-517 Wrocław

Tel: +48 71 33 33 808 

 

KRS: 0000629135, NIP: 8992794584, REGON: 364999875